Foilseacháin Publications

Scríobh Risteárd Giltrap le go mbeadh tuiscint úrnua ag daoine ar thraidisiún na Gaeilge agus tábhacht na Gaeilge i bhforbairt Eaglais na
hÉireann agus ár náisiúin. Is cuntas inrochtana é ar an tslí inár ghlac an-chuid Protastúnach páirt sa ghluaiseacht tosaigh a bunaíodh chun ár dteanga a shábháil.   

Is fiú go mbeadh rochtain ag an bpobal is leithne agus is féidir ar thaighde cáiréiseach Giltrap – go háirithe mar gheall ar an stair, a bhíodh bríomhar anois is arís, a bhaineann le Cumann Gaelach na hEaglaise – agus má mheallann an insint as Béarla léitheoirí tá seans go n-aontóidh siad in am is i dtráth le roinnt d’ábhair dhíograise agus imní an údair as Gaeilge”.
 – An tEaspag Michael Burrows, Deoise Chaisil, Fearna agus Osraí agus Pátrún Chumann Gaelach na hEaglaise.

Risteárd Giltrap wrote to provide a fresh understanding of the Irish language tradition and its importance in the evolution of the Church of Ireland and our nation.  It is an accessible account of how many Protestants took part in the original movement to save our language.
His careful research – not least concerning the at times colourful history of Cumann Gaelach na hEaglaise – deserves as wide an audience as possible, and if readers are drawn into the narrative as Béarla they may in due course come to share some of the author’s passions and concerns as Gaeilge”.
– Bishop Michael Burrows, Diocese of Cashel, Ferns and Ossory and Patron of Cumann Gaelach na hEaglaise.

Tá an leabhar ar fáil ar-líne ó hEaglais na hÉireann, (siopa leabhar ar líne):
The book is available to purchase from the Church of Ireland online bookshop:  https://store.ireland.anglican.org/store 

Agus suíomhanna eile: Other sites, including:
http://www.thebookwell.co.uk/
https://www.litriocht.com
http://www.cnagsiopa.com/
https://www.anceathrupoili.com
Tá an leabhar ar fáil i siopaí áitiúla (caithfidh tú é a órdú).  Ach beidh sé ar díol i siopaí áirithe.  The book is available in all good bookshops (to order) and it will be for sale in shops that stock Irish language books, such as:
An Siopa Leabhar (Conradh na Gaeilge, Dublin), Gael-Taca (Cork), An Ceathrú Póilí (Belfast)and Charlie Byrne’s Bookshop (Galway).  A full list of shops stocking Irish language books is available: https://bit.ly/2BemTJI

 

______________________________________

 

Proclaiming in all our tongues the wonderful works of God.

Oibreacha iontacha Dé á bhfógairt i ngach teanga dár gcuid.”                      

Tá mar aidhm ag an leabhar nua adhradh dátheangach a éascú agus an tslí a réiteach do léargas diaga úrnua agus sinn i mbun adhartha.

The purpose of the book is to facilitate bilingual worship and open up the possibilities of new theological insights in our experience of worship.

Every language indeed has its own atmosphere and melody, and Irish is part of our very soul as a people.

Praghas:  10.00Euro + postais. Ar fáil:   Déan teagmháil le Cumann Gaelach na hEaglaise, ríomhphost:  gaeleaglais@gmail.com 

Leabhar Iomann

Bilingual Hymn Book

Is chun freastal ar na paróistigh úd a adhrann trí Ghaeilge nó go dátheangach, agus ar mhaith leo
iomann nó dhó i nGaeilge a bheith mar chuid den adhradh chun cur lena n-eispéireas cráifeachta, an
leabhrán seo d’iomainn chomónta.
Tá sé geall a bheith dodhéanta raon iomann a roghnú a shásóidh gach duine ach, sa chás seo, bhí d’ádh orainn go rabhamar in ann tarraingt ar raon acmhainní.

This booklet of familiar hymns is intended to assist those parishioners who worship through Irish, or bilingually, and who would like to be able to include
a hymn or two, as Gaeilge, to add to their experience of worship.
It is almost impossible to select a range of hymns that is to everyone’s taste but, in this case, we were in the fortunate position of being able to draw on a range of
resources , not least the hymns in Irish already in the
Church Hymnal.

Ardaígí bhur gCroí Hymns Download PDF