Browse Category

Uncategorized

Seachtain na Gaeilge 2022

Tá Seachtain na Gaeilge 2022 buailte linn agus tugann sé deis dúinn ár dteanga a ceiliúradh.

Tá comórtas beag á reáchtáil againn i mbliana.   Seol grianghraif nó físeáin 30-60 soicind ag taispeáint ‘don domhan’ go bhfuil an Ghaeilge ionainn! 

Beidh dearbháin x 8 x 50€ le buachaint ag na scoileanna, más mian libh páirt a ghlacadh. 

As we celebrate Seachtain na Gaeilge 2022 it gives us a chance to celebrate our language. We are running a competition asking you to send a photograph and/or video showing the world that we love our language.

An tSeirbhís Éacúiméineach 2022- Annual Ecumenical Service (1971-2022)

Eagraithe ag Cumann Gaelach na hEaglaise agus Pobal an Aifrinn. Beidh sé ar líne, Dé hAoine 21 Eanáir 2022 ón 7.30pm. Tá nasc chuig Ord na Seirbhíse thíos freisin.

Orgainsed by Cumann Gaelach na hEaglaise & Pobal an Aifrinn. It will be on -line on Friday 21 January from 7.30 onwards. There is a link to the Service Sheet below as well.