Browse Author

cumanngaelachnaheaglaise

Lá Fhéile Pádraig

Seirbhísí in onóir Naomh Pádraig

(as Gaeilge nó dátheangach)

_________________

Ardteampall Pádraig, BÁCSt. Patrick’s Cathedral, Dublin

9.15 r.n. (as Gaeilge)

https://www.stpatrickscathedral.ie/worship/video-stream/

Bún Clóidí – Bunclody **

(i nGaeilge, le fotheidil i mBéarla)

https://www.youtube.com/user/tsargentgreen

Carrig Uí Leighin – Carrigaline

10.30 r.n.(as Gaeilge)

http://carrigalineunion.org/live

Port Láirge – Waterford **

(dátheangach)

https://youtube.com/channel/UC_tfbtxmVMkYyJ23V-MAY7g

Cluain Eidhneach – Clonenagh**

(dátheangach)

http://www.youtube.com/prayspot

Durlas, An Teampall Mór agus Cill Fhia MúinThurles, Templemore and Kilfithmone

9.30 r.n. (dátheangach)

https://www.youtube.com/channel/UChIcafjeTGf1zLrwFZHVrAQ

Bealach Conglas – Baltinglass

10.15 r.n. (dátheangach)

https://www.facebook.com/RevMairt/

Coláiste na TríonóideTrinity College

ag Séiplíneacht Eaglais na hÉireann Choláiste na Tríonóide

Urnaí na Nóna Chórúil -Choral Evening Prayer on Zoom

6.00.i.n.

Eolas rochtana – To access the link  http://bit.ly/36loMUj

16 Márta 2021

(Eve of St. Patrick’s Day)

Cumann Breandáin Naofa – Community of Brendan the Nagivator

10.00 r.n. (dátheangach)

https://saintbrendan.ie/

** beidh na seirbhísí ar fáil ó mheán oíche an 16 Márta 2021. Clonenagh, Waterford and Bunclody bilingual services will be available from midnight on 16th March on their respective YouTube channels

Urnaí na Nóna

Seirbhís Zoom sheachtainiúil
Urnaí na Nóna ag Séiplíneacht Eaglais na hÉireann Choláiste na Tríonóide,
Dé Céadaoin ag a 6 i.n. le linn an téarma.
Cuir do sheoladh ríomphoist isteach thíos chun eolas rochtain na seirbhíse a fháil. http://bit.ly/36loMUj


Weekly Zoom service of Evening Prayer (in Irish)
by the Church of Ireland Chaplaincy of Trinity College, Wednesday at 6pm during termtime.
Enter your email address below to receive access information for the service. http://bit.ly/36loMUj

An tSeirbhís Idirchreidmheach 2021

Beidh an tseirbhís ar fáil ó 7.30pm, Dé hAoine an 22 Eanáir 2021 on this link: https://youtu.be/6EhMDTSfRx8
Ár mbuíochas le gach duine a thug cabhair dúinn.
An chléir: An tEaspag Alan Mac Eochagáin ag seanmóireacht, agus An Canónach David Oxley agus an tAthair Pádraig Ó Baill i mbun seirbhíse. An Ceol: Cór Chúil Aodha faoi stiúir Pheadar Ó Riada ag canadh: Lúireach Phádraig, An Tiomna Cholm Cille, Ag Críost an Síol, Bóthar na Síochana An P,haidir agus An Cosán Draíochta. Na Léitheoirí: An Leas Ard-Mhéara, An Comhairleoir Mícheál Mac Donncha, thar cheann Ard-Mhéara Bhaile Átha Cliath, Bláthnaid Ó Brádaigh & Giollamuire Ó Murchú ó Phobal an Aifrinn, agus Connor Mc Cabe ar son Chumann Gaelach na hEaglaise.

Tá dhá chomóradh ar siúil againn- 50 bliain ó thosaigh an tseirbhís seo i 1971 agus táimid ag comóradh 1500 bliain ó rugadh Naomh Cholm Cille.

Tuigimid cuireadh duit coinnle a lasadh agus bheith ar do shuaimhneas ar feadh leath-uair a chlog.

Tá Ord na Seirbhíse ar fáil anseo:

This service to celebrate the Week of Prayer for Christian Unity will be with you from Friday 22 January at 7.30pm on this link https://youtu.be/6EhMDTSfRx8

We are so very thankful to all the people who contributed to this service: Our Clergy, Bishop Alan McGuickian giving a lovely sermon to commemorate the birth of St Columba 1500 years ago, and Canon David Oxley and Fr Pádraig Ó Baoill presiding. Music: Cór Cúil Aodha under the musical direction of Peadar Ó Riada singing: Lúireach Phádraig, Ag Críost an Síol, Tiomna Cholm Cille, An Phaidir and An Cosán Draíochta. Readers, Deputy Lord Mayor, Councillor Mícheál Mac Donncha representing the Lord Mayor of Dublin, Bláthnaid Ó Brádaigh & Giollamuire Ó Murchú from Pobal an Aifrinn and Connor McCabe from Cumann Gaelach na hEaglaise.

We are commemorating two events this year: it is 50 years since this service first began in 1971 as a response to the Troubles and it is 1500 year since the birth of St. Columba.

We welcome you to light a candle and enjoy 30 minutes of reflection.

Colmcille 1500 Ceiliúradh cuimhneacháin

Ardteampall Naomh Fionnbarra, Corcaigh, St Fin Barre’s Cathedral, Cork

Beidh Seirbhís in Ardteampall Naomh Fionnbarra, Corcaigh,  Dé Luain an 7 Nollaig ag 12.00 ar líne.
Beidh an tUrr Tony Murphy i mbun seirbhíse.
Beidh an tseirbhís ar líne (livestream) agus ar fáil ó 1.00pm, Dé Máirt, ar suíomh na hArdeaglaise
https://corkcathedral.webs.com/
Dé Luain an 7 Nollaig 2020 cuirfear tús le Colmcille 1500, ceiliúradh cuimhneacháin ar feadh bliana ar 1500 ó rugadh Naomh Colm Cille agus ar a oidhreacht. Tosóidh agus críochnóidh an bhliain ar an 7 Nollaig, breithlá traidisiúnta an naoimh.

The Eucharist will be celebrated in St. Fin Barre’s Cathedral on 7 December at 12.00 to celebrate Colmcille 1500.  Rev Tony Murphy will celebrate the Eucharist. It will be possible to view the service from 1.00pm on Tuesday, 8 December 2020 on the link https://www.corkcathedral.webs.com

Monday 7th December 2020 marks the beginning of Colmcille 1500, a year-long commemoration of 1500 years since the birth of St. Columba and of his legacy. The year will begin and end on the 7th December, the traditional birthday of the saint.

Tá Ord na Seirbhíse ar fáil anseo: The Service Sheet is available here: