Browse Author

cumanngaelachnaheaglaise

An tSeirbhís Éacúiméineach 2022- Annual Ecumenical Service (1971-2022)

Eagraithe ag Cumann Gaelach na hEaglaise agus Pobal an Aifrinn. Beidh sé ar líne, Dé hAoine 21 Eanáir 2022 ón 7.30pm. Tá nasc chuig Ord na Seirbhíse thíos freisin.

Orgainsed by Cumann Gaelach na hEaglaise & Pobal an Aifrinn. It will be on -line on Friday 21 January from 7.30 onwards. There is a link to the Service Sheet below as well.

Urnaí na Nóna 15 Meán Fómhair 2021 (15.09.21)

Seirbhís sheachtainiúil (beo agus ar líne)
Urnaí na Nóna ag Séiplíneacht Eaglais na hÉireann Choláiste na Tríonóide,
Dé Céadaoin ag a 6 i.n. le linn an téarma.
Cuir do sheoladh ríomphoist isteach thíos chun eolas rochtain na seirbhíse a fháil.


Weekly service of Evening Prayer (in Irish) (in TCD and online)
by the Church of Ireland Chaplaincy of Trinity College, Wednesday at 6pm during term time.
Enter your email address below to receive access information for the service

https://forms.office.com/r/LjmK7rQbGx

Tá Ord na Seirbhíse ar fáil anseo