An tSeirbhís Éacúiméineach 2022- Annual Ecumenical Service (1971-2022)

Eagraithe ag Cumann Gaelach na hEaglaise agus Pobal an Aifrinn. Beidh sé ar líne, Dé hAoine 21 Eanáir 2022 ón 7.30pm. Tá nasc chuig Ord na Seirbhíse thíos freisin.

Orgainsed by Cumann Gaelach na hEaglaise & Pobal an Aifrinn. It will be on -line on Friday 21 January from 7.30 onwards. There is a link to the Service Sheet below as well.


Leave a Reply