Urnaí na Nóna 15 Meán Fómhair 2021 (15.09.21)

Seirbhís sheachtainiúil (beo agus ar líne)
Urnaí na Nóna ag Séiplíneacht Eaglais na hÉireann Choláiste na Tríonóide,
Dé Céadaoin ag a 6 i.n. le linn an téarma.
Cuir do sheoladh ríomphoist isteach thíos chun eolas rochtain na seirbhíse a fháil.


Weekly service of Evening Prayer (in Irish) (in TCD and online)
by the Church of Ireland Chaplaincy of Trinity College, Wednesday at 6pm during term time.
Enter your email address below to receive access information for the service

https://forms.office.com/r/LjmK7rQbGx

Tá Ord na Seirbhíse ar fáil anseo
Leave a Reply