Urnaí na Nóna

Seirbhís Zoom sheachtainiúil
Urnaí na Nóna ag Séiplíneacht Eaglais na hÉireann Choláiste na Tríonóide,
Dé Céadaoin ag a 6 i.n. le linn an téarma.
Cuir do sheoladh ríomphoist isteach thíos chun eolas rochtain na seirbhíse a fháil. http://bit.ly/36loMUj


Weekly Zoom service of Evening Prayer (in Irish)
by the Church of Ireland Chaplaincy of Trinity College, Wednesday at 6pm during termtime.
Enter your email address below to receive access information for the service. http://bit.ly/36loMUj


Leave a Reply