Suirbhé Survey

Tá Cumann Gaelach na hEaglaise ag iarraidh freastal ar riachtanais an phobail atá ag tacú le haidhmeanna an Chumainn.  Táimid buíoch as an tacaíocht agus as an dílseacht a léirigh sibh ag freastal ar sheirbhísí agus ag glacadh páirte I dtograí agus imeachtaí eile.

Tá fhios againn go léir go bhfuil saol nua romhainn agus tá súil againn go bhfuil sé ar an gcumas aghaidh a thabhairt ar na dúshláin agus go bhfuilimid réidh na deiseanna ón géarchéim seo a thapú chomh maith.

Bheadh bhur dtuairimí agus bhur moltaí ina chuidiú linn agus muid ag ullmhú don chéad chéim eile don aistear seo.  Tá moltaí ann ach ba mhaith linn bhur aischothú.  Tá suirbhé gairid curtha le chéile againn agus bheimid iontach buíoch díobh dá dtiocfadh libh an t-am a thógáil lena líonadh isteach.  Cuideoidh sé seo linn clár níos fearr a sholáthar daoibh amach anseo!


Ní neart go cur le chéile, Go raibh maith agaibh!

https://www.surveymonkey.com/r/7FLGYM8


Cumann Gaelach na hEaglaise wishes to provide for the needs of all of you who support the aims the Cumann.   We are very grateful for your loyal support in attending services through Irish and engaging in other initiatives and events of the Cumann.

We are well aware that we need to adopt to a new way of working and we hope that we are up to the challenge and that we also see, and seize, new opportunities that present themselves in a time like this.  

It would really help us to get your thoughts and feedback as we prepare for this new chapter in our work.  We have some ideas but we would like to hear yours.  We have compiled a short survey which covers our main areas and we would be extremely grateful if you could take the time to complete it. This will help us to meet your needs as best we can for the future!

Ní neart go cur le chéile, go raibh maith agaibh!


Leave a Reply